Dział sądowy

Przygotowanie i prowadzenie w imieniu klienta wszelkich spraw sądowych przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania i komornikami. Prowadzenie kompleksowej obsługi procesowej przedsiębiorstw i osób fizycznych obejmującej spory z zakresu spraw: - karnych, karno-skarbowych, - cywilnych, - rodzinnych - windykacji należności, - gospodarczych - administracyjnych